Do kdy zůstane Pokec 4? Něco je špatně...

4. ledna 2007

Moje weby

Vlažné přijetí první beta verze Pokecu 5 komunitou na stránkách Ujdeto.cz mě poněkud zaskočilo. Je skutečně nový pokec natolik špatný, nebo byl pouze nepochopen?

Pokec na Ujdeto.cz byl vždy tak trochu výjimečný. Není to obyčejný chat, který lze nalézt na každé druhé komunitní stránce. Záhy po uvedení první verze v létě roku 2004 se na pokecu vytvořila skupinka věrných, kteří na něm trávili dost podstatnou část svého dne a kteří mi dokázali, že lze vytvořit pokec, který nebude plný ubožáků, jejichž komunikace se omezuje na vyjádření zloby a momentální sexuální potřeby.

Pravda – od počátku se jedná o silně moderovaný chat. Kdo se nehodí, je odkázán pryč, ostatním náleží luxus.

Zatímco i dnes velká většina chatů ve vnořeném rámci obnovuje seznam posledních několika zpráv, pokec na stránkách Ujdeto byl velmi rychle po svém uvedení předělán do dokonalé javaskriptové aplikace, která stahovala vždy jen nové zprávy, a jen tyto posléze vkládala do výpisu zpráv (technologicky se nejednalo o AJAX, nicméně myšlenka byla podobná). Díky tomu jsem zajistil nejen nižší zátěž serveru, ale zejména velmi nízkou odezvu (právě doba odezvy byla vždy jednou z hlavních technických výhod pokecu).

Od raných dob se na pokecu také objevuje pokus o umělou inteligenci, věrný společník, který nikdy nespí, Primus (pojmenován dle postavy v románu K. Čapka, nikoli podle značky piva, jak si někteří dodnes myslí). Ačkoli se ani po mnoha inovacích (které provedl Ondra) nejedná o nějaké velké terno, stejně lze říci, že nás Primus baví. Jeho vtipné hlášky se sice neustále opakují, přesto je úroveň jeho projevu vysoko nad úrovní mnohých diskutujících na nemoderovaných chatech. Nově příchozí zpravidla v Primusovi nacházejí věrného kamaráda, který je vždy rád uctivě pozdraví.

Na konci února 2005 získali návštěvníci možnost psát na pokec z mobilu prostřednictvím j2me aplikace JPokec (tato aplikace se stala základem pro :-) Mojelogo JAVA chat).

Zdokonalování webového chatu postupně vyústilo v uvedení verze 4.05 (verze 4.0 byla uvedena v dubnu 2005, poté byl pokec upravován jen mírně), tento pokec byl a stále je jedním z nejkvalitnějších na českém internetu (mezi námi - je samozřejmě nejkvalitnější). Nicméně co bylo dál?

Dál nebylo dlooouhou dobu nic. Pokec 4.05 byl zkrátka tak dokonalý (v Internet Exploreru 6), že jej dlouho nebyla motivace měnit. Ale hlodalo to. Zaspat vývoj se mi nechtělo. A tak na jaře roku 2006 vznikl jakýsi prototyp, který se posléze objevil i v diskusním foru na ujdeto.cz. Tento prototyp se stal i základem pro beta verzi, kterou jsem zveřejnil na Silvestra roku 2006 a která se snad poprvé s pozitivní zpětnou vazbou nesetkala.

Dostáváme se k jádru kudla tohoto příspěvku, totiž k obhajobě nové verze pokecu, která patrně přišla až příliš pozdě. To jest v době, kdy návštěvníci odvykli rychlému vývoji vpřed. Ačkoli jsem nový pokec programoval tak, aby se na něm psalo maximálně efektivně, "beta testeři" byli z nového pokecu povětšinou zmateni.

Mnoho věcí je jinak, a návod neexistuje. To je patrně první důvod, proč se mě Filipous zeptal, do kdy ještě zůstane starý pokec verze 4. Dalším důvodem je patrně zaměňování beta verze pokecu za verzi finální. Ne, pokec 5 beta 1 nebude nikdy na úvodní stránce uveden! Jedná se pouze o verzi, která má za úkol vyzkoušet novou funkcionalitu v praxi a při plném zatížení. Skutečně nejde o to, kolik bonity dostanete za zprávu, kolik je tam smajlíků nebo jaké to má barvy. Trošku mi to připomíná vtipnou historku vykládanou ve škole: "Klient při kritice konceptuálního schématu nejprve zkontroluje, zda máte všechny čáry nakresleny rovně a do pravých úhlů."

Takže na co je třeba se při testování nové verze zaměřit? Zejména na to, zda se na pokecu dobře a rychle píše, zda jsou prvky správně rozmístěny a zda to je pokec dlouhodobě použitelný (lidově řečeno zda nepadá).

Nyní bych rád ve zkratce a stručnosti sobě vlastní zmínil funkce a vlastnosti nového Pokecu 5 beta 1:

 1. Lepší kompatibilita s prohlížeči Mozilla Firefox a Opera 9
  • Již nemusíte sahat po vynikajícím Internet Exploreru 6, pokec bude stejnětak dobře fungovat i ve Firefoxu nebo nové Opeře. Podpora pro ostatní AJAX kompatibilní prohlížeče je výrazně lepší než u pokecu 4 (jen některé nadstandardní funkce nefungují).
  • Kompatibilita s linuxovou verzí Firefoxu si bohužel vyžádá čas, jelikož nějak nefunguje v XMLHttpRequestu metoda getResponseHeader :-( – klasika...
  • Rovněž IE7 zatím nelze pro testování nového pokecu příliš doporučit, i když zde je situace mnohem lepší než v případě linuxového FF.
 2. Nižší doba odezvy
  • Pokec je subjektivně i objektivně rychlejší, poslaná zpráva se prakticky okamžitě ukáže v okně zpráv (snížení doby odezvy o cca 100 ms díky použití XMLHttpRequestu namísto vnořeného rámce).
  • Nyní je prodleva stahování zpráv proměnlivá v závislosti na aktivitě lidí. Komunikuje-li málo lidí, stahují se nové zprávy jednou za 7 sekund, naopak je-li pokec přeplněn, dochází ke zvýšení prodlevy nad 10 sekund.
 3. Myš lze nechat kočce
  • Odeslat zprávu lze mimo kliknutí na tlačítko Odeslat zprávu také pomocí klávesové zkratky Ctrl+S nebo prostým stisknutím klávesy Enter (nový řádek vložíte klasicky pomocí Shift + Enter).
  • Našeptávač odpovědí, kterého lze zavolat klávesovou zkratkou Ctrl+mezerník, cyklicky nabídne 5 posledních hlaviček zpráv. Sám určí, zda se má odpovědět soukromě nebo veřejně v závislosti na typu zprávy. Již žádné klikání na hlavičky zpráv!
  • Klávesová zkratka Ctrl+Shift dovolí přepnout typ zprávy ze soukromé na veřejnou a naopak (tato funkce je dostupná pouze tehdy, je-li zvolen příjemce zprávy pomocí Našeptávače odpovědí nebo klepnutím na záhlaví zprávy; neregistrovaní uživatelé pokecu soukromé zprávy posílat i nadále nemohou). Máte-li v ruce myš, můžete samozřejmě změnit typ zprávy i klepnutím na příslušnou volbu pod editačním polem.
 4. Sledování aktivity uživatelů
  • Je hezké, že je v pokecu verze 4.05 vidět třeba i 30 lidí online. Jenže co je to platné, když nikdo z nich nic nepíše? Koeficient aktivity (uvedený malým písmem vedle nicku přihlášeného uživatele) je číslo závislé na době od jeho poslední aktivity v okně (takovouto aktivitou je například pohyb myši nebo psaní na klávesnici).
  • Výpočet koeficientu je dán rovnicí:
   k = 100 × [1-ln(1+0.01 × pocet_minut × ln(pocet_minut+1))]
   Výsledný koeficient je zaokrouhlován na dvě desetinné místa a pohybuje se vždy v rozmezí <0,01;1> (vyjde-li dle vzorce menší, je roven vždy alespoň 0,01)
  • Důležité je, že po několika minutách neaktivity Váš koeficient klesne pod 0,9 a že po cca 40 minutách klesne na nejnižší hodnotu.
  • Koeficientem se dělí standardní prodleva stahování zpráv (je-li například prodleva 7 sekund a uživatel má koeficient aktivity 0,5, stahují se mu zprávy každých 14 sekund).
  • Váš koeficient se v pravidelných intervalech posílá na server, nové X-okno tím pádem bude moci nejen ukázat, že se Vám zprávy na pokecu načítají, ale také prozradí, zda na pokecu skutečně jste, či zda jen máte pokec shozen na liště a pracujete.
  • Při opuštění stránky (ať už tak, že přejdete na jinou adresu, nebo zavřete okno) se na server ještě stihne odeslat informace o odchodu a Váš koeficient se nastaví na nulu (ostatní budou moci okamžitě zjistit, že jste fuč).
  • Koeficienty se uplatní mimo jiné pro výpočet globální obnovovací prodlevy. Je-li na pokecu 10 aktivních lidí, je jasné, že musí být prodleva vyšší, než pokud má pokec 30 lidí pouze shozeno na liště.
 5. Stromová struktura zpráv na pokecu
  • Na pokecu často probíhá mnoho různých dialogů. Ačkoli identifikační značky (složené z adresáta a času zprávy) pokec v minulosti výrazně zpřehlednily (každý mohl dohledat, na kterou zprávu daná zpráva reaguje), v databázi byly zprávy uloženy čistě v textové podobě.
  • Nyní je adresace zprávy uložena zvlášť, v databázi je ze zpráv vytvořen dokonalý strom reakcí.
  • Stromová struktura zpráv dovoluje nejen zobrazení identifikačních značek jako odkaz (po kliknutí se pokec posune na zprávu, na kterou předchozí zpráva reaguje), ale dovoluje taktéž zvýraznit určité vlákno diskuse. Více o této volbě v dalším bodě.
 6. Menu zprávy
  • Menu zprávy (viditelné na obrázku u tohoto příspěvku) je možné zobrazit klepnutím na obrázek hodnosti, který je zobrazen vedle autora zprávy.
  • V pravé části menu se u nestydlivých zobrazí jejich fotografie. Nyní tedy již není potřeba kvůli zobrazení fotky otevírat X-okno.
  • V závislosti na typu zprávy a hodnosti uživatele jsou k dispozici volby pro veřejnou / soukromou reakci.
  • Pokud zpráva na nějakou zprávu reaguje, je možné zobrazit vlákno diskuse. Ostatní zprávy tím budou schovány a zobrazí se jen to vlákno diskuse, které Vás zajímá. Naopak – je-li zobrazeno určité vlákno diskuse, je umožněno v menu zprávy zobrazit opět celý pokec.
  • Zprávu je možné také smazat. Každý má právo smazat svou vlastní zprávu, administrátor nově může smazat libovolnou zprávu. Volba smazání zprávy se však objevuje i v případě, kdy nemáte oprávnění danou zprávu smazat. Pokud tuto volbu přesto použijete, vymažete zprávu pouze u sebe, ale ostatním na pokecu zůstane. Není to chyba – je to vlastnost.
  • V budoucnu jistě přibudou volby například pro zabanování nebo zobrazení profilu. O tom ale tento článek není.
 7. Personalizované limity
  • Pokec 5 umožňuje flexibilní nastavování mnohých parametrů u jednotlivých hodností nebo dokonce jednotlivých registrovaných uživatelů. Mezi nejdůležitejší parametry patří: maximální počet smajlíků, maximální počet jednoho stejného smajlíka, cena za vložení smajlíka do zprávy, počet smajlíků ve zprávě zdarma, maximální délka zprávy.
 8. Živé nahrazování
  • Po každém stisknutí mezerníku se provádí automatické náhrady.
  • Nahrazují se nejběžnější překlepy a odstraňují se časté prohřešky (třeba deset vykřičníků již nepošlete)
  • Nahrazují se ascii smajlíci za grafické smajlíky, zatím dostupní: :-D, :-/, :-(, :-), :-P, (:-).
  • Nahrazují se kódy smajlíků (každý smajlík lze napsat pomocí sm nazev_smajlika, tato sekvence se zobrazuje po najetí na smajlíka.
 9. Integrované přihlášení
  • Přihlásit nebo registrovat se na pokec nyní lze přímo, netřeba žádných pop-upů. Stále stačí vymyslet jen jméno a heslo a opsat kontrolní kód.
 10. Více informací
  • Administrátoři mohou Pokec snadno přejmenovat (na obrázku Pokec 5 je tady!) nebo nastavit téma.
  • V běžícím textu (který utíká mimochodem výrazně plynuleji) se může každému zobrazovat to, co si administrátor usmyslí. Včetně odkazů (to bude zase reklam...).
  • ChatRank bude hodnotit kvalitu pokecu (zatím se jedná o průměrný koeficient násobený desíti, v budoucnu bude ChatRank přepracován).

Doufám, že se po přečtení výše uvedeného názory na nový pokec přecejen vylepší. Myslím, že se jedná o obrovský krok kupředu. Pro ty, kteří příspěvek dočetli až sem, mám ještě jedno velikonoční vajíčko. Zkuste si během testování nového Pokecu 5 Beta 1 kliknout na ukazatel ChatRank... Finito!

Aktualizace 12. listopadu 2007:
Vzhledem k neuspokojivému výsledku testování (zejména v oblasti odezvy při zvýšené zátěži) se výše popisovaná beta verze Pokecu 5 neobjeví ani po modifikaci v novém projektu Ujdeto 2008. Pokec bude vytvořen kompletně znovu, z Pokecu 5 si vezme pouze některé dílčí postupy (zejména vychytávky ohledně editace zprávy).

Publikováno dne 04. 01. 2007 v kategorii Moje weby Odhadnutá klíčová slova BETA: pokec | pokecu | smajlici | beta | obrázky | kody | tp://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.demcak.cz/img/pokec5beta1.png | pokeci | PETRA DUDOVÁ
Mohlo by Vás zajímat BETA: Ibiza - Video a fotky z pláží, měst i klubů

O kategorii Moje weby

Do této kategorie patří články, které se týkají mých vlastních internetových projektů. Kromě různých zajímavostí a zákulisních informací zde naleznete také velké procento vyloženě propagačních článků, které mají za cíl upozornit širokou veřejnost na různé nové funkce a vlastnosti.

Komentáře k článku

nemo (dne 18. 06. 2008 v 10.24)
Sliby chyby!! :P

Whistlerova matka (dne 14. 12. 2008 v 19.25)
je možný dostat BAN na pokecu až do 29.10.2034 ??

Marekzprahy (dne 14. 12. 2008 v 19.27)
Whistlerova matka: teoreticky ano, v praxi samozřejmě nikoli (tak dlouho ujdeto existovat nebude)

Petra Dudová(Na www.ujdeto.cz jsem:starší (dne 15. 03. 2009 v 18.33)
Já mám do roku 2020 na www.ujdeto.cz ban!Jsem tam starší!Prosím vysvobodte mně budu vás mít ráda až do konce mého života(a to mi je teprve 11 let)Prosím!

Marekzprahy (dne 15. 03. 2009 v 23.43)
Petra: Bohužel, odbanování není možné, jelikož se jedná už o několikátý ban.

Přidat vlastní komentář:
Jméno:
E-mail:
Sledovat diskusi:
Web:
Kontrolní kód:

Komentáře jsou v prvé řadě určeny ke kladení dotazů k tématu, upozornění na chybu, rozšíření obsahu článku a vůbec ke zpětné reakci na obsah těchto stránek. Mé reakce jsou barevně odlišeny.

V současné době není umožněno vkládat HTML tagy - pokud vložíte HTML kód, bude převeden na entity. K Vašemu komentáři se do databáze uloží čas vložení a Vaše aktuální IP adresa (3.230.173.188). IP adresa se nebude zobrazovat čtenářům, nicméně v případě, že bude Váš odkaz shledán právně závadným, může být Vaše IP adresa předána příslušným státním orgánům. Emailové adresy jsou ochráněny před běžnými spam roboty.

© Marek Demčák 2007 - 2024
Všechna práva dle Autorského zákona (č. 121/2000 Sb.) vyhrazena.